Vaš WEB preglednik je zastario i možda neće prikazati valjano sadržaje ove stranice (ZATVORI)

Pocetna

web dizajn crna gora
 
- zvanični sajt -
english  †  ћирилица  †  kontakt

- Ministarstvo inostranih poslova / Außenamt - MOC -
/
O ministarstvu
/MIP - Obavještenja/

Crnogorski

Ministarstvo inostranih poslova Crnogorske Pravoslavne Crkve

Njegovo Visokopreosvještenstvo Arhiepiskop Kotorski i Primorski † Simeon
Njegova Ekselencija
Arhiepiskop Kotorski i
Primorski i rukovodilac
Ministarstva inostranih
poslova CPC † Simeon

Na trećem Sinodu Crnogorske Pravoslavne crkve od 30. oktobra 2009. je odlučeno, da se raspusti Egzarhat za Centralnu i Srednju Evropu sa sjedištem u Beču, i da se uspostavi Ministarstvo inostranih poslova Crnogorske Pravoslavne Crkve.

Ministarstvo inostranih poslova ima sjedište u Beču i sa ovog mjesta će zastupati Agendu Dijaspore Crnogorske Pravoslavne Crkve u svijetu.

Ministarstvo je povezano sa Ustavom Crnogorske Pravoslavne Crkve.

Njegovo Blaženstvo, poglavar Crnogorske Pravoslavne Crkve, Mitropolit Mihailo je za rukovodioca Ministarstva inostranih poslova imenovao Njegovo Visokopreosvještenstvo Arhiepiskopa Kotorskog i Primorskog, gospodina Simeona, što je potvrdio i Sveti Sinod.

Republika Austrija je 15.09.2010 odobrila Ministarstvo kao pravno lice u Austriji u skladu sa austrijskim zakonodavstvom kao „Udruženje za inapređenje Crnogorske pravoslavne Crkve“.

Ustav Ministarstva sadrži sljedeći tekst:

Udruženje čija djelatnost nije usmjerena za sticanje dobiti i ne teži političkim ciljevima, služi u Austriji živećim Crnogorcima/kama da preko Ministarstva inostranih poslova Crnogorske Pravoslavne crkve, koja je svoju samostalnost dobila 1776, njeguju kulturne vrijednosti, a koje predstavljaju dio kulture crnogorskog naroda. Pod tim se podrazumijeva saopštavanje, osobama u Austriji, osobito dolazećim generacijama, kako istorije i razvoja tako i aktuelnosti u sadašnjem vremenu.

Kapela Sv. Petra - BečOva edukacija će biti približena osobama preko postojećih starih knjiga i zapisa, kroz njegovanje tradicionalnih duhovnih vrijednosti, koje su sa Crnom Gorom tijesno povezane.

Tome trebaju poslužiti predavanja na crnogoskom i njemačkom jeziku, kao i njegovanje starih obreda, da bi se sačuvao dijelovi crnogorske kulture.
Tome pripada takođe i njega starih gradova kulture, čiji su savremenici u austriji živući Crnogorci/ke. Treba se uspostaviti i unapređivati koordinacija sa svim dotičnim crnogorskim ustanovama.

Udruženje će se truditi da obaveže na saradnju istoričare i svjedoke vremena i osobe, koje su u neposrednom odnosu sa Crnogorskom Pravoslavnom Crkvom, za dalje obrazovanje članova Udruženja.

Ova Asocijacija preko podrške Ministarstva inostranih poslova Crnogorske Pravoslalvne Crkve sa sjedištem u Beču, preuzela je svoju djelatnost od 16. X 2010.

Njemački

Das Außenamt der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche

Njegovo Visokopreosvještenstvo Arhiepiskop Kotorski i Primorski † Simeon
Seine Exzellenz Symeon
der Erzbischof und Leiter
des Außenamtes der
Montenegrinisch Orthodoxen
Kirche

In der dritten Synode vom 30.Oktober 2009 der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche wurde bestimmt, dass Exarchat für Zentral und Mitteleuropa in Österreich, mit Sitz in Wien, aufzulösen und ein Außenamt der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche zu errichten. Das Außenamt hat seinen Sitz in Wien und wird von dieser Stelle die Agenden für die Diasporas der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche in der Welt vertreten.

Das Außenamt ist in der Konstitution der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche verankert. Durch das Kirchenoberhaupt S.S. Metropolit Mihailo wurde der hochwürdigste Symeon, Erzbischof von Kotor und dem Littoral, zum Leiter des Außenamtes ernannt und von der Hl.Synode bestätigt.

Die Republik Österreich hat am 15.09.2010 die Rechtsperson des Außenamtes in Österreich entsprechend der österreichischen Gesetzgebung als „Verein zur Förderung der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche“ genehmigt.

Die Konstitution des Außenamtes enthält folgenden Text:

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet und keine politischen Ziele verfolgt, bezweckt den in Österreich lebenden Montenegriner/Innen, durch das Außenamt der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche, die kulturellen Werte der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche, welche im Jahr 1766 ihre Selbstständigkeit erhalten hat und ein Teil der Kultur des Montenegrinischen Volkes ist, zu pflegen. Dazu gehört, den Personen in Österreich, besonders den nachkommenden Generationen, die Geschichte und Entwicklung sowie die Gepflogenheiten in der heutigen Zeit zu vermitteln.

Kapela Sv. Petra - BečDiese Vermittlung soll durch vorhandene alte Bücher und Schriften, durch die Pflege der traditionellen und geistigen Werte, welche eng mit Montenegro verbunden sind, den Personen näher gebracht werden. Vorträge in der montenegrinischen und deutschen Sprache sowie die Pflege alter Riten sollen dazu dienen, ein Stück Kultur von Montenegro zu erhalten. Dazu gehört auch die Pflege der alten Kultstätten, welche Zeitzeugen der in Österreich lebenden Montenegriner/Innen sind. Die Koordination mit allen Montenegro betreffenden Einrichtungen in Österreich soll gefördert werden.

Der Verein ist bemüht, Historiker, Zeitzeugen und Personen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche stehen, für die Weiterbildung der Mitglieder des Vereins zu einer Mitarbeit zu verpflichten.“

Diese Assoziation zur Unterstützung des Außenamtes der Montenegrinisch Orthodoxen Kirche mit Sitz in Wien, hat seine Tätigkeit am 16.09.2010 aufgenommen.

 


NovoSaopštenjaMultimedijaUstrojstviDokumentaIstorijaLučindanKalendarBogoslovljeDrugi pišuCrkvena omladinaDijaspora

Copyright © 2010. Crnogorska pravoslavna crkva. Sva prava zašticena. Webmaster.
Sa blagoslovom Njegovog Blaženstva Arhiepiskopa Cetinjskog i Mitropolita Crnogorskog Mihaila.

 


Cetinjski Manastir

CRKVENI KALENDAR ZA 2017.
Januar Februar Mart
April Maj Jun
Jul Avgust Septembar
Oktobar Novembar Decembar
 

Loading
Najnovije vijesti  (sve vijesti)
Autor: J.P.
Postavljeno: 11. 07. 2016.

Zločince će Bog nagraditi po zaslugama

Mitropolit Mihailo poslao je gradonačelniku Srebrenice i Reisu Islamske zajednoce BiH pismo koje će biti javno pročitano u Potočarima, na obilježavanju 21 godine od stradanja civila u Srebrenici.

Više...   

Ustav CPC
Ustav Crnogorske pravoslavne crkve

Novi broj "Lučindana"

Lučindan br. 48

Nađite CPC na:


CPC on YouTube CPC on Scribd CPC on Face Book

Spoljni linkovi